Under det fjärde skolåret får eleverna i omgivningsläran bekanta sig med olika djur och med sin närmiljö. Det huvudsakliga berättelsestoffet utgörs av bland annat vikingarnas liv och de mytiska historierna ur Eddan och Kalevala. Eleverna lär sig även göra knopar av olika slag och rita invecklade ornament som även återkommer i korsstygnssömnaden.

Citius, altius, fortius - Antikens ideal lever starkt i femteklassisten. Eleverna får en möjlighet att lära känna Indien, Egypten och Grekland samt uppleva hur det känns att stå på scen och delta i Olympiska spelen. Nordens natur och geografi behandlas mångsidigt. Eleverna stickar vantar som lämpar sig för bruk i det nordiska klimatet.

Sjätteklassisterna står inför stora förändringar. Det romerska rikets struktur, geologins, geometrins, fysikens objektiva fakta och lagbundenheter ger ungdomarna tydliga ramar att förhålla sig till. Medeltidens historia avspeglar det inre tumult som småningom uppstår inom eleverna. Dockan, som eleverna syr i textilslöjden, avspeglar den fysiska kroppen.