Arbetstiderna läsåret 2023-2024

Hösttermin 9.8.2023 (ons) - 21.12.2023 (tor)

Arbetslördag (Mikaelidag) 30.9.2023

Höstlov vecka 42 16.10.2023 (mån) - 20.10.2023 (fre)

Studentfest 5.12.2023 kl. 10.30

Jullov  22.12.2023 (fre) - 7.1.2024 (sön)

Vårtermin 8.1.2024 (mån) - 1.6.2024 (lör)

Sportlov vecka 8 19.2.2024 (mån) - 23.2.2024 (fre)

Ledig dag fre 10.5.2024

Studentfest 1.6.2024 kl. 10.30

Vårfest 1.6.2024 kl. 12

Föräldraguide

 

Under länken nedan hittar du en guide om hur det är att ha barn i Steinerskolan i Helsingfors. Guiden går igenom varje klass för sig ända upp till gymnasiets sista årskurs. Dessutom finns här information om återkommande evenemang och fester. Guiden är sammansatt av föräldraföreningen.

Klicka här för att få upp guiden som pdf. 

 

 

 

Vårdnadshavarens handbok

 

Bästa vårdnadshavare, bekanta dig med denna guidebok som har utarbetats av skolans lärarkår och vårdnadshavare tillsammans.

I Steinerskolan är ett intensivt samarbete mellan lärarna och vårdnadshavarna en väsentlig del av verksamheten. Avsikten med denna handbok är att precisera både lärarnas och vårdnadshavarnas roller i detta samarbete så att onödiga missförstånd och konflikter kunde undvikas. Här kan du läsa om  kontakten mellan skola och hem, anvisningar till vårdnadshavare vid elevens frånvaro, stöd för elevernas skolgång, handlingsplan mot mobbning  och konstruktiva sätt att bemöta kritik och problem, samt metoder för konfliktlösning.    

LÄNK TILL VÅRDNADSHAVARENS HANDBOK

Steinerskolans årsplan

Steinerskolans årsplan innehåller all praktisk info om skolans verksamhet. Där finns arbetstiderna, lärarnas kontaktuppgifter, elevhälsogruppens årsplan, ordningsreglerna och mycket mera.

LÄNK TILL STEINERSKOLANS ÅRSPLAN

 

Fester och evenemang

Alla årets evenemang ser du i händelsekalendern under denna länk.

 

Allt om undervisningen

Steinerskolans mål är att stöda människans utveckling till en tänkande, kännande och aktiv individ. Ledstjärnan för undervisningen är en helhetssyn på människan.

Kunskaps- och färdighetsmässigt motsvarar undervisningen det allmänna skolväsendets krav, men skolan har en egen läroplan.

Den ledande principen är att undervisningen är anpassad efter barnens åldersstadium. Därför ligger tyngdpunkten i undervisningen på olika plan beroende på klass.

LÄNK TILL LÄROPLANEN

 

Självförtroende och självständighet 

Elevernas kreativa och fria tänkande är steinerskolans främsta mål. I undervisningen uppmuntras en forskande inställning till de iakttagna fenomenen. Målet med undervisningen är en bred allmänbildning, som utgör den bästa grunden för all vidare utbildning. På detta sätt står eleven efter avslutad skolgång  fri att utifrån sig själv välja bland så många studie- och yrkesinriktningar som möjligt.

 

Klassläraren

Vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är det vanligt att klassläraren undervisar samma klass under de första 7 åren. Hen har ansvaret för största delen av undervisningen. Från och med klass 8 tar ämneslärarna över. Man fortsätter i samma grupp också efter klasslärarstadiet.

 

Prick halv nio...

En rent praktisk fördel med Steinerskolan är att syskon kan åka till skolan tillsammans. På svenska sidan börjar skoldagen alltid kl. 8.30 och oftast 8.30 för de högra klasserna.

 

Understödsavgiften

 

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är en privatskola som får statsunderstöd.

Ett viktigt tillägg till statsunderstödet utgörs av vår understödsavgift. Med hjälp av understödsavgiften samlar vi medel för att förverkliga vår pedagogiska specialuppgift samt för att utveckla skolan.

 

1 elev betalar 285 euro/termin

2 syskon betalar båda 200 euro/termin

3 syskon betalar var 145 euro/termin

4 syskon betalar var 115 euro/termin

 

Understödsavgiften för läsåret uppbärs i två rater, en på höst- och en på vårterminen. Enligt vårt elevregister kommer den förälder som angetts som ansvarig för elevens avgifter att debiteras för understödsavgifterna med en faktura som skickas hem. 

Avgiften är frivillig enligt lagen, men ytterst viktig för skolans verksamhet.

Pengarna används till att förverkliga och utveckla den specialuppgift, Waldorf eller- Steinerpedagogiken, som skolan har en i lag nedtecknad kompetens för. Det statsunderstöd skolan får täcker visserligen största delen av skolans driftskostnader, men vi har ända sedan skolan startade dessutom varit tvungna att be om en understödsavgift. Detta trots att vi hushåller ytterst noga med medlen.

Vi vill tacka den stora majoriteten föräldrar som regelbundet betalar avgiften. Vi vädjar till alla som har möjlighet att betala, att göra det. Man får naturligtvis betala en högre understödsavgift än ovan angivet utan skild anmälan. Det går också att betala en mindre summa. 

Skolan drivs av understödsföreningen dit alla föräldrar som har barn i skolan med fördel kan ansluta sig. Det behövs också alltid nya krafter med olika sorters erfarenhet till styrelsen, direktionen, matgruppen och programgruppen.