Lärarkollegiet

 

Du når lärarna lättast per wilma, men även genom att skicka e-post enligt modell fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi

Lärarna

 

Aarbakke, Jostein: eurytmi åk 0-11,  träslöjd

Ahonen, Kristian: ortodox religion

Bertula, Bettina: klasslärare åk 6, religion åk 3, finska åk 1, huslig ekonomi åk 7-9, tyska åk 8

Brandão, Andrea: engelska åk 6-12, studiehandledning åk 10, grupphandledare åk 8, ordförande för ämneslärarstadiet 

Byman-Fagerholm, Hedvig: skolgångshandledare

Eklund, Minna: terapieurytmi åk 1-9

Finnilä, Simon: biologi åk 8-12, geografi åk 8-12, psykologi åk 11-12, valfri hälsokunskap åk 10-12, kort matematik åk 12

Funck, Eva: modersmål åk 8-12, tyska åk 10, grupphandledare åk 12

Grimm, Karl-Mikael: skolgångshandledare, eftermiddagsledare

Ingo, Petra: klasslärare åk 2, textilslöjd och hantverk åk 7-9, religion åk 6

Jansson, Hanna: finska åk 7-12, klassföreståndare åk 9

Javén, Sylvia: Bildkonst åk 7-12

Johansson, Karin: matematik åk 8 och 9, lång matematik åk 10-12, kort matematik åk 11-12, kemi åk 10-12, grupphandledare åk 11

Kinnunen, Emilia: skolgångshandledare

Klötzer, Natalie: klasslärare åk 7, modersmål åk 3, tyska åk 1-6

Korkeamäki, Risto: klasslärare åk 3, engelska åk 4-5, livsåskådning åk 1-6, matematik åk 6 och 8, musik åk 2-5, kör, maskiner och automater åk 10

Koskimies, Kaj: kemi åk 7-9 och 11, fysik åk 7-12, kort matematik åk 10

Laine-Wager, Kirsi: målningsterapi åk 1-9

Lietepohja, Lena: ledighet från arbetsuppgifterna läsåret 2023-2024

Lindholm, Matti: violin, orkester

Lönnqvist, Susanna: ev. luth. religion åk 8-12, livsåskådning åk 9

Matthelié, Ann-Sofie: förskolelärare åk 0

Ramos, Jose: gymnastik åk 3-11, hälsokunskap åk 9-10

Rautalin-Långström, Katja: specialundervisning i grundstadiet och gymnasiet, tfn, arb: 045 7731 3111

Saaritsa, Sofia: historia åk 7-12, samhällslära åk 9-12, psykologi åk 10-12, livsåskådning åk 7-8 samt 10-12, filosofi åk 11-12

Sandell, Helena: klasslärare åk 4, matematik åk 7, religion åk 5 och 7

Sanneman-Damström, Stephanie: tyska åk 6 och 9

Sederlöf, Maria: klasslärare åk 5, engelska åk 1-3, handarbete åk 3, finska åk 2-3

Sjöblom, Pia: musik åk 6-12, elevhandledare åk 7-9, studiehandledare åk 10-12,ansvarig för tutorelevverksamhet i gymnasiet, kör, grupphandledare för åk 10

Tarkkio, August: rektor, franska och spanska i åk 10-12

Vainstein, Tatjana: eurytmiackompanjemang

Willamo, Annette: klasslärare åk 1, bildkonst åk 3, gymnastik åk 1-2, ordförande för klasslärarstadiet