Kontaktinfo

 

Frågor om skolan, elevplats etc:

Ring skolsekreteraren, Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070
eller skicka e-post till kansliet: kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi

Skolans adress:

Lärkträdsvägen 4
00270 HELSINGFORS

En del lektioner hålles även på Pargasvägen 3, 00280 Helsingfors.

Vaktmästare Taina Sandberg, tfn: 0400 212 799

Väktmästare på Pargasvägen: Juha Manninen 050 589 7126

 

Skolhälsovårdare och skolläkare

Ida Rimmi (Jennifer Westerlunds vikarie) tfn: 050 310 5631, 09 310 76119

Skolläkaren kan man kontakta via skolhälsovårdaren.

Skolpsykolog

Nilla Henry, på plats 1 gg/vecka, tfn. 045 108 5446. Nås även per wilma. 

Skolkurator

Camilla Nyberg, tfn. 045 773 13136 och via Wilma, anträffbar enligt överenskommelse

Speciallärare

speciallärare Katja Rautalin-Långström, tfn. 045 773 13111, i skolan måndag-fredag. Nås även per wilma. 

 

Skolgångshandledare

Karl-Mikael Grimm, nås även per wilma.

Emilia Kinnunen, nås även per wilma.

Hedvig Byman-Fagerholm, nås även per wilma.

Cindy Sukapää, nås även per wilma

 

Koordinator för eftermiddagsverksamheten

Cindy Sukapää, tfn. 045 773 30423, nås även per wilma. 

 

Lärare

Klicka på fliken Lärarkollegiet för att få fram en förteckning över Steinerskolans lärare 2023-2024. Lättast når du lärarna per wilma. Hos skolsekreteraren kan du lämna ringbud om du vill nå någon specifik lärare för samtal. I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga (fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi).

 

Kollegiets ordförande

Läsåret 2023-2024 är Annette Willamo ordförande i klasslärarstadiet och Andrea Brandão i ämneslärarstadiet.  Kollegiet ansvarar för allt som har med pedagogiken att göra och det går bra att kontakta ordförandena om pedagogiska frågor per wilma.

 

Rektor

Rektor är August Tarkkio. Rektor sköter administrativa ärenden och ansvarar för skolans verksamhet.
E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi och per wilma. 
Tfn: 050 465 3632

 

Elev- och studiehandledare

Pia Sjöblom handhar elev- och studiehandledarfrågor i åk 9 och gymnasiet. Pia når du per wilma eller på pia.sjoblom(at)rudolfsteinerskolan.fi, tfn: 045 773 246 07

 

Direktion

Direktionen för B-avdelningen sköter närmast den svenska sidans ekonomi. Du når direktionen lättast via rektorn.

 

Styrelse

Styrelsen är hela skolans högsta beslutande organ, d.v.s. gemensam för den finska och svenska avdelningen. Du når styrelsen lättast genom att skicka e-post till styrelsens sekreterare  marika.tornblom(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Rundvandring

Intresserad av en rundvandring i skolan?

Skicka e-post till kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi, vi tar kontakt med dig.