Gymnasiets kursschema i matrisform

Du kan bekanta dig med eller ladda ned kursutbudet i Steinergymnasiet.

Ladda ner matrisen över kursutbudet till den nya läroplanen (från och med hösten 2016) här

 

 

Obligatoriska kurser 47—51 (39 – 43 om man ersätter max. antal kurser med spec. kurser)

av de fördjupade riksomfattande kurser måste man välja minst 10

 

Kurser sammanlagt minst 75

 

Förutom de obligatoriska och fördjupade kurserna enligt timfördelningen erbjuder vi 32 tillämpade kurser. 18 av dessa är Steinergymnasiets specialiseringskurser. När man avlägger minst tolv specialiseringskurser får man rätt att ersätta upptill åtta obligatoriska kurser. Dock inte mera än högst hälften av de obligatoriska kurser i ett ämne. Obervera att man får inte ersätta oligatoriska kurser i ett ämne där det finns enbart en obigatorisk kurs. Förutom lektioner ges de studerande också annan handledning inom ramen för studiehandledningen.