Gymnasiediplomet i konst- och färdighetsämnen

Utbildningsstyrelsen har utvecklat gymnasiediplomen för att ge gymnasiestuderande möjlighet att visa sitt intresse och sin förmåga i konst- och färdighetsämnena i ett särskilt prov.

Gymnasiediplomen kompletterar på samma sätt som de övriga fristående proven i anslutning till gymnasiestudierna det kunnande som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget.

De som väljer minst tre kurser i ett konstämne har i Steinergymnasiet möjlighet att avlägga:

Gymnasiediplom i bildkonst

Gymnasiediplom i musik

Gymnasiediplom i teater

Gymnasiediplom i dans/eurytmi