Tionde klassen

​Att se helheter & greppa sammanhang

 

I tian är temat jorden som helhet ett betydelsefullt avsnitt.

Samhälls- och naturorienterande ämnen smälter samman i samhällsbildningarnas, geologins, handelns och kommunikationernas utveckling, i klimatförhållanden, landskapets villkor, råvarutillgångarna och deras beroende av varandra.