Eleverna i elfte klassen arbetar i nästan alla ämnen med en grundläggande fråga: Vem är jag egentligen och vilken är min plats i samhället? 

 

Elfte klassen

Från detaljer till vidare perspektiv

På elfte klassen börjar eleverna få en djupare insikt i hur saker och ting hänger samman och hur människan i olika tider genom kommunikation och samarbete för utvecklingen vidare.

I alla ämnen strävar man efter att se detaljerna i ett allt vidare perspektiv såväl konkret som globalt och till och med bortom det rent gripbara.

 

  • Vilka idéer eller modeller är i stånd att förklara de naturvetenskapliga fenomenen?
  • Hur går människoembryot genom evolutionens olika faser i sin utveckling?
  • Vad är det unika med människan i förhållandet till andra däggdjur?

Empati på klassisk väg via Parzival

Hur förstår vi alltså vår egen betydelse och hur tar vi kontroll över vår egen väg genom livet?

Vilka är universala värden i människans inre utveckling?

Parzivâl, i eposet med samma namn, söker Gralsborgen. Han kämpar och tvivlar men kan inte finna det han söker förrän han har förvandlat sig själv och förstått empatin.

Detta klassiska tema går igen i flera ämnen under steinerskolans elfte årskurs. Det utvecklas till exempel i konsten och kulturbågens ämne för detta läsår som är musikhistoria.

Även i andra ämnen tas de etisk-filosofiska frågeställningarna upp:

Är jaget bara en produkt av arv och miljö, eller en individ som ansvarsfullt kan förhålla sig till dessa?