Sagan och den fria leken

 

Sagan har en viktig plats i vardagen. Innan sagan börjar tänder vi ett levande ljus och säger en liten vers. Därefter ljuder lyrans vackra toner, och då vet barnen att nu kan sagan börja.

De sagor barnen får höra i förskolan berättas muntligt. Då blir den vackra prinsessan just så ljuv, den skrämmande häxan just så skrämmande, den grymma draken just så som varje barn vill föreställa sig. Samma saga berättas minst tre gånger under veckan.

Den fria leken har också sin givna plats i vardagen, och barnen har möjlighet att skapa fantastiska äventyr både ute och inne. Klossar blir slott, bänkar blir broar, dukar blir kungamantlar när sagorna som barnen fått höra får liv i leken.