Lekskolan Näckrosen

 

• Steinerlekskolan Näckrosen finns på Resovägen 10 i Brunakärr, i samma byggnad som förskolan Skogsstjärnan. Näckrosen har egen förskoleverksamhet, och bildar tillsammans med barnen från Skogsstjärnan den nya första klassen. 

• Lekskolan följer skolans verksamhetsår, med höstlov, jullov o. sportlov. Även sommarlovet följer skolans sommarlovstider, med eventuellt undantag för de två första veckorna i juni.  Lekskolans öppethållningstid är kl. 8-16.

• Lekskolan har sex barngrupper av vilka tre består av barn i åldern 3-7 år och tre smågrupper med fyra barn var av 1,5-3-åringar. Förskolebarnen är integrerade i de större grupperna, och de har dagligen också eget program.

Lekskolans webbplats hittar du här

Lekskolan Gryningen

I Östersundom i östra Helsingfors finns en annan helt fristående svenskspråkig Steiner-lekskola. Läs mera om Gryningen här

Kontaktinfo

 

Steinerförskolan Skogsstjärnan, tfn: 045 773 13135

Pargasvägen 3

00280 Helsingfors

Väktmästare på Pargasvägen: Mika Saarnisalo 050 589 7126

 

Anmälningsblankett till förskolan  –  klicka här.

Det går bra att ansöka om elevplats för ditt barn mitt under terminen också. 

 

Blankett för anhållan om ledighet – klicka här.

 

Frågor om skolan, anmälan etc:

Ring föreståndare Marja-Leena Elojärvi, tfn: 044 041 2088,

förskollärare Ann-Sophie Matthelié  045 773 13135
eller skolsekreteraren, Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070
eller skicka e-post till kansliet: kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Skolans adress:

Lärkträdsvägen 4
00270 HELSINGFORS

 

Lek- och förskolan, eftis

Steinerlekskolan Näckrosen, tfn: 050 309 6786

Steinerförskolan Skogsstjärnan, tfn: 045 773 13135

Steinereftiset, tfn: 045 7733 0423

 

Skolhälsovårdare

Ida Rimmi (Jennifer Westerlunds vikarie)  tfn: 050 310 5631. 

Skolpsykolog

Nilla Henry, på plats 1gg/vecka, tfn. 045 108 5446

Skolkurator

Camilla Nyberg, tfn. 045 773 13136 och via Wilma, anträffbar enligt överenskommelse

 

Lärarna

En förteckning på Steinerskolans lärare 2023-20234 finns ovan (under fliken Lärakollegiet). Lättast når du lärarna per wilma. Hos skolsekreteraren kan du lämna ringbud om du vill nå någon specifik lärare för samtal. I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga (fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi).

 

Kollegiets ordförande

Kollegiets ordförande

Läsåret 2023-2024 är Annette Willamo ordförande i klasslärarstadiet och Andrea Brandão i ämneslärarstadiet.  Kollegiet ansvarar för allt som har med pedagogiken att göra och det går bra att kontakta ordförandena om pedagogiska frågor per wilma.

 

Rektor

Rektor är August Tarkkio. Rektor sköter administrativa ärenden och ansvarar för skolans verksamhet.
E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi och per wilma. 
Tfn: 050 465 3632

 

 

Rektor

Rektor är August Tarkkio. Rektorn sköter administrativa ärenden och ansvarar för skolans verksamhet.
E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi och per wilma. 
Tfn: 050 4653 632

 

Direktionen

Direktionen för B-avdelningen sköter närmast den svenska sidans ekonomi. Du når direktionen lättast via rektorn.

 

 

Styrelsen

Styrelsen är hela skolans högsta beslutande organ, d.v.s. gemensam för den finska och svenska avdelningen. Du når styrelsen lättast genom att skicka e-post till styrelsens sekreterare  marika.tornblom(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Rundvandring

Intresserad av en rundvandring i skolan?

Skicka e-post till kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi, vi tar kontakt med dig.