ANTAGNINGEN TILL STEINERGYMNASIET 2015

Vi har öppnat en tilläggsansökan till gymnasiet onsdagen den 17 juni kl. 12.

Ifall den sökande inte deltagit i urvalsprovet i april har hen två ytterligare möjligheter att göra  urvalsprovet:

Torsdagen den 25 juni kl. 10-16 (reservera tiden, provet tar inte hela tiden i anspråk)

Torsdagen den 6 augusti kl. 10-16 (reservera tiden, provet tar inte hela tiden i anspråk)

Själva ansökningen görs via studieinfo.fi

För närmare information kontakta studiehandledare Jostein Aarbakke före 26.6 och efter 3.8 per tfn 045 77324607 eller e-post jostein.aarbakke@rudolfsteinerskolan.fi

***

Följande elever har antagits till Steinergymnasiet med början läsåret 2015-2016:

OBS! Dessa elever har gett sin tillåtelse att publicera sitt namn på internet. 

Den kompletta listan antagna finns uppsatt på skolans dörr vid Lärkträdsvägen 6.

 

Söderholm, Gustav Valdemar

Strandén, Saga Aliisa

Antell, Corinna Juliana

Knuutinen, Kira Estella

Lääkäri, Mico Niklas

Hägg, Benjamin John Filip

Eriksson, Yvonne My Cecilia

Paul, Robin Sebastian

Johansson, Emma Amanda

 

Vi har några lediga platser.

För närmare information kontakta studiehandledare Jostein Aarbakke per

tfn 045 77324607 eller e-post jostein.aarbakke@rudolfsteinerskolan.fi

 

För att vara säkra på att nå alla de antagna snabbt har vi även 11.6 skickat ut ett e-postbud till dem samt ett personligt brev (skickat onsdagen 10.6).

 

VIKTIGT! Om du har blivit antagen ska du bekräfta din studieplats genom att så snart som möjligt och före 25.6 skicka en kopia på ditt avgångsbetyg från grundskolan till:

 

Studiehandledaren

Rudolf Steinerskolan

Lärkträdsvägen 6

00270 Helsingfors

 

Välkomna alla nya studerande till Steinergymnasiet!

 

***

 

VILL DU TILL STEINERGYMNASIET MEN VALDE DET INTE I GEA?

Om du ångrar dig och vill söka till Steinergymnasiet finns det en ny chans i början av augusti. Läroanstalterna ordnar nämligen då efter gemensam ansökan egna tilläggsansökningar till lediga studieplatser, så även Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. 

Du kan alltså  ännu i början av terminen söka till lediga platser. Du hittar lediga studieplatser i Studieinfo.fi genom Sök-funktionen. 

Du kan dessutom avgränsa din sökning med funktionen Ansökan pågår. Om du ger din grundutbildning och utbildningens ort får du ett exaktare sökresultat.

Kontakta studiehandledare Jostein Aarbakke om du har frågor.

Alla som har sökt till Rudolf Steinerskolan i Helsingfors blev kallade till ett urvalsprov, som hölls torsdagen den 16 april. De lämnade in sina referenser/rekommendationer och förhandsuppgifter, som lärarkollegiet urvalskommitté gick igenom.

 

Ha en riktigt skön sommar

- på återseende den 11 augusti kl. 10! 

"Steinerskolan har mycket att ge dagens barn!” 

NYVALDA REKTORN AUGUST TARKKIO, 49, har jobbat i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors som språklärare i 19 år: "Steinerskolan grundar sig på en tidlös pedagogisk uppfattning som fungerar i oerhört många länder runtom i världen. Det är något jag känner väldigt mycket respekt för." Läs en intervju med August här.

 

SUPERFINA lag i elden under Stafettkarnevalen. TACK åt alla lärare, föräldrar och elever som ställde upp och bidrog till den härliga upplevelsen. Kolla fler bilder här. Next year again!

 

Vid stickning med två stickor, används båda händerna samtidigt, båda hjärnhalvorna är aktiverade, teori och praktik knyts samman.

Handarbete är pop på ettan!

FOTO: PETER ENGBERG/ettan- och treanpappa
Barnen i årskurs 1 lär från lek till arbete genom att härma läraren. Vid stickning med två stickor, används båda händerna samtidigt, båda hjärnhalvorna är aktiverade, teori och praktik knyts samman. Här övas tänkandet och koncentrationen i en mekanisk rörelse som måste följas med uppmärksamhet för att inte tappa maskor, inte tappa tanketråden. Äldre elever kan vara till hjälp i starten. På ett lekfullt sätt med hjälp av och rim och ramsor lär sig barnen hur stickandet går till. Upplevelsen av materialet i många, vackra färger stimulerar sinnena.
Läs gärna mer om läroplanen i åk 1 här.

***

FOTO: JARI KARPAKKA / Fr.v. styrelseordföranden Matti Viljanen, matgruppens ordförande Lena Lietepohja, chefen för Restaurang Rudolf Tuija Ruuska samt de två ungdomarna som premierades.

 

Steinerskolan fick pris för skolmaten  

 

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors' satsning på skolmaten, ekologisk fostran och kunnnande i matkultur belönades den 25 februari med matkulturfonden Suomen Ruokakulttuurirahastos årliga pris.

 

Priset motiverades i synnerhet med utvecklandet och genomförandet av en fungerande modell för skolmaten i Restaurang Rudolf.

Styrelseordföranden Matti Viljanen överräckte priset i närvaro av undervisningsminister Krista Kiuru

Det är stiftelsen Helsingin Suomalaisen Klubin Säätiö som år 2012 grundade fonden för att främja matkulturen i vårt land. Grundkapitalet donerades av huvudkonsul Heikki Tavela. Det första priset gavs i fjol till journalisten och författaren Anna-Maija Tanttu för hennes livsverk.

Steinerskolan var en av totalt 49 nominerade kandidater för priset. Kandidaterna hade utsetts av matkulturprofessor Johanna Mäkelä, VD Ari Larnemaa (ordförande), näringsidkaren Pekka Terävä samt Helsingin Suomalainen Klubin Säätiös viceordförande Jarmo Pekkala.

Nästa gång delar stiftelsen ut pris våren 2016.  

Steinerskolan delar 10 000 euros priset med skolassistent Antti Lukkari (3000 e) och 14-åriga kuopioungdomen Niklas Ansamaa (1000 e).

 

***

I Restaurang Rudolf äter man ekologiskt och etiskt. 

Läs mer om skolträdgårdarna och odlingarna, Restaurang Rudolf, elevernas tio-i-top menyer, tre veckors modellmatlistor och samarbetet med Jamie Oliver Food Revolution här.

 

Läs om bakgrunden på finska och rektor Meri Arni-Kauttus rörande tal om hur man på en tallrik möter hela världen...  

Jubileumskronorna blev färdiga lagom till våren 2015

Det var åk 9 som under handarbetslärare Lena Lietepohjas kunniga ledning jobbar stenhårt på att bända, vrida, knipsa och fila fram fenomenala takkronor som för att välkomna 2015!  

 

Reparationerna av skolan lyckade

Under sportlovet mättes ytdammets mikrobnivå i skolans båda byggnader. På basen av resultatet verkar reparationerna ha lyckats väl både på Pargasvägen och Lärkträdsvägen. Fastighetschef Terho Kyllis lägesrapport hittar ni här.

Mätningarna gick ut på att låta dammet i ett rum dala ner på en mätskiva under tio dygns tid, varefter dammet analyserades i Arbetshälsoinstitutets laboratorium. Mätningarna utfördes av Suomen Sisäilmakeskus i slumpmässigt utvalda utrymmen. De valda utrymmena var 17 till antalet, både sådana där lärare eller elever hade upplevt symptom och sådana, där inga symptom hade rapporterats.

På Pargasvägen mätte man ytdammet i 1C, 2D, 3C, 5D, musikklassen och eftisutrymmena.

På Lärkträdsvägen kontrollerades 1A, 1B, 3A, 6A, 6B, 7B, 10A, 10B, 11C och 12B.

Hela styrelsens infobrev skickades ut som kansliutskick den 16 april. Brevet finns här.

ELEVVÅRD blev ELEVHÄLSA 

Under skolåret 2014-2015 har en ny elevvårdslagstiftning trätt i kraft. Lagen har också betytt en del förändringar i vår skola. Tidigare hade skolan en enda elevvårdsgrupp, som skötte allt slag av stödverksamhet för skolans elever.

Den nya lagstiftningen betonar starkt det förebyggande arbetet i skolorna, det som skall se till att elevernas hälsa bibehålls – därav det nya namnet ELEVHÄLSA. Den nya lagstiftningen betonar också insatser som riktar sig på HELA SKOLAN och på HELA GRUPPER i skolan.

Numera har vi alltså inte längre en enda elevvårdsgrupp, utan tre olika slag av grupper med olika uppgifter och varierande sammansättningar. Elevhälsogruppen, som sammanträder regelbundet en gång i månaden, skolans pedagogiska stödgrupp, som har möten 2-3 gånger i månaden och s.k. expertgrupper som sammankallas endast vid behov.

Läs mer här

Kamratmedlingen VERSO inledd efter påsk

På våren sår man. Förutom de konkreta fröna, sår vi i skolan våren 2015 även lite mera abstrakta frön, vi kör in det s.k. Verso-programmet. Med verso hoppas vi på att få skörda ökat, respektfullt och fredligt bemötande i alla slag av situationer.

Skolans elevhälsogrupp har som ett av sina mål att låta eleverna lära sig konstruktiv konfliktlösning. Efter påsk har verso - kamratmedling inletts i skolan för att befrämja arbetet mot målet.Vi vill också att våra elever skall se att man inte behöver vara rädd för konflikter, tvärtom kan man alltid lära sig något av dem.

Ordet verso kommer från finskans "vertaissovittelu".

Verso - medling är en variant av s.k. restorativ medling från FFM, Finlands forum för medling rf (Suomen sovittelu foorumi ry). Restorativ medling används på många onråden i samhället. Som exempel kan nämnas i brottstvister vid domstolar, på arbetsplatser, vid miljökonflikter, i tvister som gäller internationella frågor, vid byggnadstvister mm.

Vid hurdana kamratkonflikter kan verso-medling användas?

Baktal, respektlöst tilltal

Gräl på skolgården

Kränkningar som sker direkt, på nätet eller via sms

Knuffanden och slagsmål

Diskriminering och utfrysning

Då någon lånat eller tagit en annans egendom utan lov

Läs mer här

Foto: Peter Engberg

 

KAN DU VATTNA

ODLINGSLÅDORNA

I SOMMAR?

 

Har du möjlighet att vattna elevernas odlingslådor på Lärkträdsvägen andra eller tredje veckan i juli eller första veckan i augusti? Detta förstås förutsatt att det inte regnar hela sommaren...

De fina örterna som eleverna i skolans lägre klasser i våras planterade i trädgårdslådorna mellan flyglarna behöver nämligen vattnas en gång per vecka under sommaren för att örterna ska frodas vid skolstart!

Ifall ni har möjlighet att hjälpa till ber vi er vänligen ta kontakt med klasslärare Helena Sandell som koordinerar projektet, tfn: 0400873974 / helena.sandell@rudolfsteinerskolan.fi

 

UTFLYKTSTIPS

INVID HÖGHOLMEN

 

Klass 9b har jobbat med planteringar på Blåbärslandet handledda av Janne och Pinja som sköter under sommaren. Det är säkert flera av er som besöker Högholmen och promenerar förbi så gå gärna och kolla in planteringarna. 

 

 22 BARN VAR MED

I SOMMARKLUBBEN

 
Dagen före midsommar var det slut på det roliga. Då var det var sista dagen på den tre veckor långa Stenas störtroliga sommarklubb som hållit igång må-fre kl. 9-16 till 18.6. Ledarna var tre: Raimo Ruuskanen, Stenulf Ilmoni och Dharman Ödman  

Sammanlagt var det 22 barn på klubben. Det överlägset roligaste och mest praktiska sättet att ta sig fram i närområdet var med cykel - ofta genom den fina Centralparken. Programmet i klubben bestod av exempelvis skattjakt, pilbågsbygge och -skytte, femkamp på Djuran, simning på stadikkan, instrument-bygge, musikjam, keramik och tygtryck. Höjdaren var förstås  besöket på Borgbacken :)

 

 

 

 

Klicka på länken 

Matlistan

Sommarklubben

Wilma

Kalendern

Hem och skola 

Direktionen och styrelse

Inomhusluften

Frågor och svar

 

VECKANS MATLISTA

Såhär kan en matlista

Restaurang Rudolf

se ut. Muma!

 

  

25.5 Måndag

Fiskgryta frän Medelhavet (L,G)

Ratatouille med kikärter (L,G)

Helkornris

Havregrynsgröt (L,G)

 

26.5 Tisdag

Gräddig hönspasta (L)

Gräddig linspasta (L)

Fyrkornsgröt (L)

 

27.5 Onsdag

Pytt i panna (L,G)

Vegetarisk pytt i panna (L,G)

Rödbeta och kryddgurka

Bovetegröt (L,G)

 

28.5 Torsdag

Ekokött- eller soyabullar

I gräddsås (L,G)

Ångkokt potatis (L)

Råggröt

 

29.5 Fredag        

Vegetarisk soppa (L,G)

Bröd och ost (L,G)

Glass!

 

Ha ett skönt

sommarlov!

 

 

TIO I TOP

 

Vi bad husmor lista de tio mest populära recepten.

Se nedan vad Tuija Ruuska märkt att eleverna gillar mest - för det mesta traditionell husmanskost men också ett och annat mer exotiskt inslag, och allt förstås närodlat och ekologiskt:

1. Tortillas med mexikansk bönsås

2. Köttbullar och potatismos

3. Vegetarisk blandsoppa / Laxsoppa

4. Hönsnuggets

5. Ärtsoppa och pannkaka

6. Vegetarisk lasagne

7. Fisknugettar och tartarsås

8. Pasta Polognese

9. Pytt-i-panna 

10. Spenatplättar och lingonsylt

 

 

Stöd- eller elevavgift

Steinerskolan är en privatskola som får statsunderstöd.

Ett viktigt tillägg till statsunderstödet utgörs av understödsavgiften.

Med hjälp av den frivilliga understödsavgiften samlar vi årligen in ca 300 000 e som bidrar till att förverkliga vår pedagogiska specialuppgift samt utveckla skolan.

Understödsavgiften är 285 e/termin.

 

Rundvandring

Intresserad av en rundvandring i skolan eller på Näckrosen?

Skicka e-post till info@steiner.fi

Frågor till föräldrar eller ämneslärare kan du också skicka till info@steiner.fi

(vi skickar brevet vidare till rätt person)

Infomedarbetaren

Ifall du vill vet mera om skolans verksamhet så kan du kontakta infomedarbetaren / förälderna Nina Winquist.

Hon nås per e-post på nina.winquist/at/kolumbus.fi samt per tfn. på 050 555 1703 (ej kvällar).