Dags för stafettkarneval!

 Eleverna har på måndagen fått med sig information om lagen och tiderna både på fredag och lördag. Gräv fram Steiner T-shirten från skåpet, om den är för liten, skicka till skolan, jag byter den mot större!
PÅ FREDAGEN startar vi från skolan till stadion 12-tiden, programmet börjar kl 13. Klass 3B och 4B:s elever kan gå hem kl 15. Gärna får man stanna längre, det håller på till sena kvällen:) De som löper ännu efter det stannar ju tills de sprungit färdigt.
Tiderna och namnen finns på listan som barnen tagit hem med sig, om barnet inte själv vet hur det är. Har med avsikt gett informationen direkt till eleverna.
En ändring från förra året är att flickornas 5 x 80m löps som första gren och pojkarnas 5 x 80m som kvällens sista, vilket betyder för endel killar att de har start först efter kl. 20. Ber deras föräldrar fundera om pojkarna går hem emellan, eller om föräldrarna kommer till stadion.
PÅ LÖRDAGEN skall alla komma till kl. 10, det är en skoldag:)! Hem kan man gå efter kl. 14 förutsatt att man inte är med någon gren. 
Mitt telefonnummer finns på listan, men här för säkerhets skull, 040 59 242 59. Skicka meddelande, hör inget i noiset på läktaren.
Soliga stafetthälsningar
Nette

ÅRETS VÅRFEST HÅLLS 30.5 KL. 9. OCH STUDENTERNA DIMITTERAS 10.30.

Varmt välkomna, önskar lärarkolleget

 

***

 

Vid stickning med två stickor, används båda händerna samtidigt, båda hjärnhalvorna är aktiverade, teori och praktik knyts samman.

Handarbete är pop på ettan!

FOTO: PETER ENGBERG/ettan- och treanpappa
Barnen i årskurs 1 lär från lek till arbete genom att härma läraren. Vid stickning med två stickor, används båda händerna samtidigt, båda hjärnhalvorna är aktiverade, teori och praktik knyts samman. Här övas tänkandet och koncentrationen i en mekanisk rörelse som måste följas med uppmärksamhet för att inte tappa maskor, inte tappa tanketråden. Äldre elever kan vara till hjälp i starten. På ett lekfullt sätt med hjälp av och rim och ramsor lär sig barnen hur stickandet går till. Upplevelsen av materialet i många, vackra färger stimulerar sinnena.
Läs gärna mer om läroplanen i åk 1 här.

***

Stenas störtroliga SOMMARKLUBB 1-18.6 är tyvärr fullbokad.Vi skickar mer info till de berörda snart. Läs om klubben här!

 

***

FOTO: JARI KARPAKKA / Fr.v. styrelseordföranden Matti Viljanen, matgruppens ordförande Lena Lietepohja, chefen för Restaurang Rudolf Tuija Ruuska samt de två ungdomarna som premierades.

 

Steinerskolan fick pris för skolmaten  

 

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors' satsning på skolmaten, ekologisk fostran och kunnnande i matkultur belönades den 25 februari med matkulturfonden Suomen Ruokakulttuurirahastos årliga pris.

 

Priset motiverades i synnerhet med utvecklandet och genomförandet av en fungerande modell för skolmaten i Restaurang Rudolf.

Styrelseordföranden Matti Viljanen överräckte priset i närvaro av undervisningsminister Krista Kiuru

Det är stiftelsen Helsingin Suomalaisen Klubin Säätiö som år 2012 grundade fonden för att främja matkulturen i vårt land. Grundkapitalet donerades av huvudkonsul Heikki Tavela. Det första priset gavs i fjol till journalisten och författaren Anna-Maija Tanttu för hennes livsverk.

Steinerskolan var en av totalt 49 nominerade kandidater för priset. Kandidaterna hade utsetts av matkulturprofessor Johanna Mäkelä, VD Ari Larnemaa (ordförande), näringsidkaren Pekka Terävä samt Helsingin Suomalainen Klubin Säätiös viceordförande Jarmo Pekkala.

Nästa gång delar stiftelsen ut pris våren 2016.  

Steinerskolan delar 10 000 euros priset med skolassistent Antti Lukkari (3000 e) och 14-åriga kuopioungdomen Niklas Ansamaa (1000 e).

 

***

I Restaurang Rudolf äter man ekologiskt och etiskt. 

Läs mer om skolträdgårdarna och odlingarna, Restaurang Rudolf, elevernas tio-i-top menyer, tre veckors modellmatlistor och samarbetet med Jamie Oliver Food Revolution här.

 

Läs om bakgrunden på finska och rektor Meri Arni-Kauttus rörande tal om hur man på en tallrik möter hela världen...  

Jubileumskronorna blev färdiga lagom till våren 2015

Det var åk 9 som under handarbetslärare Lena Lietepohjas kunniga ledning jobbar stenhårt på att bända, vrida, knipsa och fila fram fenomenala takkronor som för att välkomna 2015!  

 

Reparationerna av skolan lyckade

Under sportlovet mättes ytdammets mikrobnivå i skolans båda byggnader. På basen av resultatet verkar reparationerna ha lyckats väl både på Pargasvägen och Lärkträdsvägen. Fastighetschef Terho Kyllis lägesrapport hittar ni här.

Mätningarna gick ut på att låta dammet i ett rum dala ner på en mätskiva under tio dygns tid, varefter dammet analyserades i Arbetshälsoinstitutets laboratorium. Mätningarna utfördes av Suomen Sisäilmakeskus i slumpmässigt utvalda utrymmen. De valda utrymmena var 17 till antalet, både sådana där lärare eller elever hade upplevt symptom och sådana, där inga symptom hade rapporterats.

På Pargasvägen mätte man ytdammet i 1C, 2D, 3C, 5D, musikklassen och eftisutrymmena.

På Lärkträdsvägen kontrollerades 1A, 1B, 3A, 6A, 6B, 7B, 10A, 10B, 11C och 12B.

Hela styrelsens infobrev skickades ut som kansliutskick den 16 april. Brevet finns här.

ELEVVÅRD blev ELEVHÄLSA 

Under skolåret 2014-2015 har en ny elevvårdslagstiftning trätt i kraft. Lagen har också betytt en del förändringar i vår skola. Tidigare hade skolan en enda elevvårdsgrupp, som skötte allt slag av stödverksamhet för skolans elever.

Den nya lagstiftningen betonar starkt det förebyggande arbetet i skolorna, det som skall se till att elevernas hälsa bibehålls – därav det nya namnet ELEVHÄLSA. Den nya lagstiftningen betonar också insatser som riktar sig på HELA SKOLAN och på HELA GRUPPER i skolan.

Numera har vi alltså inte längre en enda elevvårdsgrupp, utan tre olika slag av grupper med olika uppgifter och varierande sammansättningar. Elevhälsogruppen, som sammanträder regelbundet en gång i månaden, skolans pedagogiska stödgrupp, som har möten 2-3 gånger i månaden och s.k. expertgrupper som sammankallas endast vid behov.

Läs mer här

Kamratmedlingen VERSO inledd efter påsk

På våren sår man. Förutom de konkreta fröna, sår vi i skolan våren 2015 även lite mera abstrakta frön, vi kör in det s.k. Verso-programmet. Med verso hoppas vi på att få skörda ökat, respektfullt och fredligt bemötande i alla slag av situationer.

Skolans elevhälsogrupp har som ett av sina mål att låta eleverna lära sig konstruktiv konfliktlösning. Efter påsk har verso - kamratmedling inletts i skolan för att befrämja arbetet mot målet.Vi vill också att våra elever skall se att man inte behöver vara rädd för konflikter, tvärtom kan man alltid lära sig något av dem.

Ordet verso kommer från finskans "vertaissovittelu".

Verso - medling är en variant av s.k. restorativ medling från FFM, Finlands forum för medling rf (Suomen sovittelu foorumi ry). Restorativ medling används på många onråden i samhället. Som exempel kan nämnas i brottstvister vid domstolar, på arbetsplatser, vid miljökonflikter, i tvister som gäller internationella frågor, vid byggnadstvister mm.

Vid hurdana kamratkonflikter kan verso-medling användas?

Baktal, respektlöst tilltal

Gräl på skolgården

Kränkningar som sker direkt, på nätet eller via sms

Knuffanden och slagsmål

Diskriminering och utfrysning

Då någon lånat eller tagit en annans egendom utan lov

Läs mer här

Klicka på länken 

Matlistan

Sommarklubben

Wilma

Kalendern

Hem och skola 

Direktionen och styrelse

Inomhusluften

Frågor och svar

 

VECKANS MATLISTA

Såhär kan en matlista

Restaurang Rudolf

se ut. Muma!

 

  

21.5 Torsdag

Indisk hönssoppa (L,G)

Indisk linssås (G)

Rågbröd, gurka (L,G)

Chokladpudding (L,G)

Råggröt

 

22.5 Fredag        

Arabisk köttsås (L,G)

Arabisk linssås (L,G)

Hirs och korn (L)

Fyrkornsgröt  (L,G)

 

25.5 Måndag

Fiskgryta frän Medelhavet (L,G)

Ratatouille med kikärter (L,G)

Helkornris

Havregrynsgröt (L,G)

 

26.5 Tisdag

Gräddig hönspasta (L)

Gräddig linspasta (L)

Fyrkornsgröt (L)

 

27.5 Onsdag

Pytt i panna (L,G)

Vegetarisk pytt i panna (L,G)

Rödbeta och kryddgurka

Bovetegröt (L,G)

 

28.5 Torsdag

Ekokött- eller soyabullar

I gräddsås (L,G)

Ångkokt potatis (L)

Råggröt

 

29.5 Fredag        

Vegetarisk soppa (L,G)

Bröd och ost (L,G)

Glass!

 

Ha ett skönt

sommarlov!

 

 

TIO I TOP

 

Vi bad husmor lista de tio mest populära recepten.

Se nedan vad Tuija Ruuska märkt att eleverna gillar mest - för det mesta traditionell husmanskost men också ett och annat mer exotiskt inslag, och allt förstås närodlat och ekologiskt:

1. Tortillas med mexikansk bönsås

2. Köttbullar och potatismos

3. Vegetarisk blandsoppa / Laxsoppa

4. Hönsnuggets

5. Ärtsoppa och pannkaka

6. Vegetarisk lasagne

7. Fisknugettar och tartarsås

8. Pasta Polognese

9. Pytt-i-panna 

10. Spenatplättar och lingonsylt

 

 

Stöd- eller elevavgift

Steinerskolan är en privatskola som får statsunderstöd.

Ett viktigt tillägg till statsunderstödet utgörs av understödsavgiften.

Med hjälp av den frivilliga understödsavgiften samlar vi årligen in ca 300 000 e som bidrar till att förverkliga vår pedagogiska specialuppgift samt utveckla skolan.

Understödsavgiften är 285 e/termin.

 

Rundvandring

Intresserad av en rundvandring i skolan eller på Näckrosen?

Skicka e-post till info@steiner.fi

Frågor till föräldrar eller ämneslärare kan du också skicka till info@steiner.fi

(vi skickar brevet vidare till rätt person)

Infomedarbetaren

Ifall du vill vet mera om skolans verksamhet så kan du kontakta infomedarbetaren / förälderna Nina Winquist.

Hon nås per e-post på nina.winquist/at/kolumbus.fi samt per tfn. på 050 555 1703 (ej kvällar).